ОКТОПОД

Обичниот октопод (Octopus vulgaris) е најпроучуван од сите видови на октоподи. Неговото простирање во источниот атлантик се протега од Средоземното Море и јужниот брег на Англија до Сенегал во Африка. Исто така може да се сретне и во западниот Атлантик. Расте до 25 сантиметри во должина на плаштот, а заедно со пипците и до 1 метар.

Октоподот лови на самрак, најчесто ракови, школки и разни мекотели. Тој има способност да ја смени бојата за да се претопи во околината, за веднаш потоа да скокне на секој непретпазлив плен кој ќе помине во неговата околина. Пленот го парализира со нервен отров.

ПРЕДЛОГ РЕЦЕПТ

Печена скуша со тиквички и салата од грав

ЗАНИМЛИВОСТ

АТЛАНТСКА ХАРИНГА

Clupea harengus