ЈАСТОГ

ГОЛЕМИНА:  800-1200 гр; 1200гр.+


ПОТЕКЛО: Куба / Мавританиа