СКАЛОПС ШКОЛКИ

ПОТЕКЛО: Велика Британија


ГОЛЕМИНА: 9-11цм