ЧАДЕН САВОРИН

ПОТЕКЛО: Аргентина
ПАКУВАЊЕ: ±200гр.
КАРТОН: ±5кг.
ШИФРА: 0110005