КОПАН СО НАДКОПАН

ПОТЕКЛО: Холандија

ПАКУВАЊЕ: 1 Кг.

КАРТОН: 12 x 1 Кг.